Sporto renginiai taps visiškai bealkoholiniais
Sei­mas links­ta užd­raus­ti spor­to ren­gi­niuo­se nuo sau­sio pre­kiau­ti stip­riu al­ko­ho­liu ir jį var­to­ti. Šis drau­di­mas ne­ga­lio­tų tik tiems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams, ku­rių stip­ru­mas ne­vir­šy­tų 7,5 laips­nio. 

Seimas ketvirtadienį po svarstymo pritarė tai numatančioms Alkoholio kontrolės įstatymo pataisoms.

Galutinai Seimas pataisas priims vėliau.

Iki šiol stipraus alkoholio nebuvo galima vartoti ir prekiauti tik sporto varžybų metu.