Sigitas Gaižauskas atskleidė, kodėl iš Tailando visada grįžta stipresnis
„Nu­si­ra­mi­nu, nu­si­tei­kiu ir vi­sa­da pri­si­me­nu žo­džius, ku­riuos Tai­lan­de man pa­sa­kė vie­nuo­lis, šven­ti­nęs ma­no Mon­kon­ga – raiš­tį ant gal­vos. Jis pa­sa­kė, kad prieš kiek­vie­ną ko­vą tu­rė­čiau gal­vo­ti apie ar­ti­mus žmo­nes, ku­riems vi­sa­da rū­piu, ir pri­va­lau at­si­min­ti su­nkų ke­lią, ku­ri nu­ėjau, kad ga­lė­čiau lip­ti į rin­gą“, – apie emo­ci­jas prieš žen­giant į rin­gą kal­bė­jo ko­vo­to­jas Si­gi­tas Gai­žaus­kas.

Klubo „Titanas“ auklėtinis teigė, kad prieš kovą jam svarbiausia yra ramybė: „Tiesiog noriu būti ramiai, nusiteikti būsimai kovai ir eiti į ringą“.

Jau šį penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje S. Gaižauskas stos į kovą su britu Danny Parkeriu tarptautinio turnyro „Dream Boxing and KOK'59 World series 2018 in Kaunas“ ringe.

„Kovai būsiu pasiruošęs, – žadėjo Sigitas. – Mačiau brito kovas. Jis jaunas, kovoja europietišku stiliumi, daug dėmesio skiria rankų technikai, mėgsta boksuotis. Norėčiau, kad ši kova baigtųsi mano pergale. Tačiau visi suprantame – kol nenuskamba paskutinis gongas, gali būti visko“.

Pasak S. Gaižausko, vienas pagrindinių veiksnių, nulemiančių pergalę, yra tvirtas charakteris. „Turi turėti stiprią širdį, jei nori laimėti, nes pergalei nepakanka jėgos ir technikos“, – pabrėžė sportininkas.

Muai tai kovos menui ištikimas Sigitas pabrėžė, kad muai tai – ne tik sportas, tai – gyvenimo būdas. „Tai labai stiprus sportas su giliomis tradicijomis ir tikėjimu. Reikia įvaldyti daug technikos, kad galėtumei visapusiškai kovoti ringe. Būtent tai mane ir užbūrė“, – prisipažino kovotojas.

Dažnai Tailande besitreniruojantis ir turnyruose pergales skinantis S. Gaižauskas džiaugiasi savo įvairiapuse patirtimi.

„Tailande muai tai yra viena iš pačių populiariausių sporto šakų, ten kovos ir turnyrai vyksta kiekvieną dieną, kovotojai pradeda sportuoti ir kovoti būdami vos kelių metukų, sporto klubai dažniausiai būna kuklūs: suplyšę maišai, nėra dušų, po salę vaikšto valkataujantys šunys ir vištos, – pasakojo Sigitas. – Tačiau iš ten visada grįžtu stipresnis“.