Rusijos sportininkams atvertas kelias į 2020-ųjų Tokijo parolimpines žaidynes
Tarp­tau­ti­nis par­olim­pi­nis ko­mi­te­tas (TPK) penk­ta­die­nį nu­spren­dė pa­nai­kin­ti Ru­si­jos su­spen­da­vi­mą, dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus pa­skelb­tą dėl jos do­pin­go prog­ra­mos.

TPK teigimu, Rusijos sporte įvyko pakankamai reformų, kad būtų užkirstas kelias dopingo vartojimui ir valdžios kišimuisi, taigi, rusų sportininkams bus leista dalyvauti 2020-ųjų Tokijo parolimpinėse žaidynėse su savo valstybės vėliava.

2016 metais TPK suspendavo Rusiją, kai buvo paviešinti faktai apie šioje šalyje valstybės lygiu vykdytą sportininkų dopingo programą. Šią programą savo ataskaitoje Pasaulinei antidopingo agentūrai (WADA) detaliai aprašė kanadietis teisininkas Richardas McLarenas.

TPK prezidentas Andrew Parsonsas sakė, kad „laikyti RPK (Rusijos parolimpinį komitetą) suspenduotą daugiau nebereikia, ir tai nebėra proporcionalu dabartinei situacijai“.

Pasak jo, IPK manymu, Rusija „tikriausiai niekada nepriims“ R. McLareno ataskaitos išvadų, nors anksčiau tai buvo viena iš sąlygų, kad RPK suspendavimas būtų panaikintas.