Rusijos futbolininkams FIFA pretenzijų neturi
Tarp­tau­ti­nė fut­bo­lo aso­cia­ci­ja (FI­FA) bai­gė do­pin­go ty­ri­mą dėl Ru­si­jos fut­bo­lo rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kų, tu­rin­čių da­ly­vau­ti ar­tė­jan­čia­me Pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­te, pri­trū­kus bet ko­kių pa­žei­di­mų įro­dy­mų, an­tra­die­nį pra­ne­šė aso­cia­ci­ja.

Pasaulio futbolo organizacija pradėjo tyrimą dėl „galimų dopingo taisyklių pažeidimų“, kurio centre atsidūrė „įtarimų sukėlę žaidėjai“, po Richardo McLareno parengtos skandalingos ataskaitos išvadų apie Rusijoje kelerius metus vykdytą sportininkų dopingo programą.