Olimpiados uždaryme Rusijos vėliava neplėvesuos
Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas (TOK) sek­ma­die­nį pa­li­ko ga­lio­ti anks­tes­nį spren­di­mą, drau­džian­tį 160-iai Ru­si­jos at­le­tų per Žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją žy­giuo­ti su Ru­si­jos vė­lia­va. Iki šiol Pie­tų Ko­rė­jo­je jie da­ly­va­vo su ne­utra­lia vė­lia­va ir bu­vo va­di­na­mi „o­lim­pi­niais at­le­tais iš Ru­si­jos“.

52 iš 100 TOK narių, dalyvavusių posėdyje, vienbalsiai patvirtino šią vykdomosios valdybos rekomendaciją.

TOK prezidentas Thomas Bachas pareiškė, kad pagrindinė sąlyga Rusijos teisėms atstatyti buvo teigiami dopingo testų rezultatai per olimpines žaidynes. Tačiau Rusijos siekiui sugrįžti žalos sukliudė Pjongčange pagauti du dopingą vartoję rusų atletai: akmenslydininkas Aleksandras Krušelnickis ir bobslėjininkė Nadežda Sergejeva.

A. Krušelnickis ir jo žmona neteko laimėtų bronzos medalių.

Thomas Bachas sekmadienį pareiškė, kad Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių „neužtemdė“ rusų dopingo skandalas, pareigūnams neleidus Rusijos atletams per žaidynių uždarymo ceremoniją žygiuoti su savo vėliava.

Th. Bachas sakė, kad Rusijos suspendavimas iš šių metų olimpiados būtų automatiškai atšauktas, jei Pjongčange nė vieno rusų sportininko organizme nebūtų aptikta dopingo pėdsakų. Vis dėlto dviejų rusų atletų – akmenslydininko ir rogutininkės – mėginių rezultatai buvo teigiami.

Šaltinis iš TOK nurodė, kad suspendavimas galėtų būti atšauktas „po kelių dienų ar savaičių“, jei nebebūtų užfiksuota daugiau olimpinių atletų dopingo vartojimo atvejų.

Gruodžio mėnesį TOK suspendavo Rusiją dėl valstybės remto dopingo sąmokslo, kurio kulminacija įvyko per 2014 metų žiemos olimpiadą Rusijos Sočio mieste.

Tačiau 168 patikrinimą išlaikiusiems „švariems“ sportininkams buvo leista dalyvauti žaidynėse su neutralia „Olimpinio atleto iš Rusijos“ vėliava.

Th. Bacho teigimu, TOK Rusijai išsiuntė „aiškią žinutę“, ir šios šalies atletai negalės sekmadienį vyksiančioje olimpiados uždarymo ceremonijoje žygiuoti su savo vėliava.

„Jei atvirai, nemanau, kad šias žiemos olimpines žaidynes užtemdė Rusijos skandalas, nes neturėjome čia Rusijos komandos. Tai buvo aiški žinutė“, – pareiškė jis.