Nepalankūs vėjai trukdo olimpinėms žaidynėms
Ne­prog­no­zuo­ja­mos oro są­ly­gos to­liau griau­na Pjong­čan­go olim­pi­nių žai­dy­nių var­žy­bų tvar­ka­raš­tį. Dėl stip­raus vė­jo tre­čia­die­nį nu­spręs­ta nu­kel­ti 15 km in­di­vi­dua­laus star­to mo­te­rų biat­lo­no var­žy­bas.

Anot varžybų rengėjų, planuojama, jog moterys startuos ketvirtadienį, prieš pat vyrų varžybas.

Moterų varžybose dalyvauja ir dvi Lietuvos atstovės Diana Rasimovičiūtė ir Natalija Kočergina.

Priminsime, kad dėl tos pačios priežasties trečiadienį neįvyko ir kalnų slidinėjimo slalomo varžybos, kuriose rengėsi startuoti Ieva Januškevičiūtė.

Net ir žemoje vietovėje Gangninge vėjo šuorai mėtė į šalis, o ant kalno sąlygos buvo dar atšiauresnės.

Varžybų rengėjai iš pradžių kelis kartus trumpam užlaikė startą, o galiausiai nusprendė visiškai nukelti slalomą į penktadienį.