Lietuvos šokėjai Rusijoje tapo Europos čempionais
Šeš­ta­die­nį Ru­si­jos mies­te Sankt Pe­ter­bur­ge vy­ko pa­sau­lio spor­ti­nių šo­kių fe­de­ra­ci­jos (WDSF) pro­fe­sio­na­lų ly­gos stan­dar­ti­nių šo­kių gru­pės Eu­ro­pos čem­pio­na­tas, ku­ria­me Lie­tu­vos at­sto­vai Do­na­tas Vė­že­lis ir Li­na Chat­ke­vi­čiū­tė (Kau­no „Sū­ku­rys“) ta­po nu­ga­lė­to­jais, fi­na­le su­rin­kę 189.6 ba­lo.

Sidabro medalius laimėjo danai Bjornas Bitschas ir Ashli Williamson, įvertinti 187.65 balo, o trečią vietą užėmė Nikolayjus Darinas ir Natalia Seredina iš Moldovos, gavę 187.45 balo.

Finale taip pat šoko poros iš Rusijos ir Suomijos. Čempionate varžėsi 19 porų.