Lietuvos šokėjai – pasaulio vicečempionai
Sek­ma­die­nį Ru­si­jos sos­ti­nė­je Mask­vo­je vy­ko pa­sau­lio spor­ti­nių šo­kių fe­de­ra­ci­jos (WDSF) pro­fe­sio­na­lų ly­gos stan­dar­ti­nių šo­kių gru­pės pa­sau­lio čem­pio­na­tas, ku­ria­me Lie­tu­vos at­sto­vai Do­na­tas Vė­že­lis ir Li­na Chat­ke­vi­čiū­tė (Kau­no „Sū­ku­rys“) lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lius, fi­na­le su­rin­kę 190.4 ba­lo.

Pasaulio čempionais tapo Bjornas Bitschas ir Ashli Williamson iš Danijos, įvertinti 193.65 balo, o trečią vietą užėmė moldovos atstovai Nikolajus Darinas ir Natalia Seredina, gavę 186.95 balo.

Finale taip pat šoko poros iš Rusijos, Kinijos ir Italijos. Varžybose dalyvavo 32 poros.