Lietuvės iškovojo auksą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­svei­ki­no Pa­sau­lio irk­la­vi­mo čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jo­mis ta­pu­sias Mil­dą Val­čiu­kai­tę ir Ie­vą Ado­ma­vi­čiū­tę. Lie­tu­vos spor­ti­nin­kės Plov­di­ve, Bul­ga­ri­jo­je, vyks­tan­čia­me čem­pio­na­te, mo­te­rų po­ri­nių dvi­vie­čių val­čių rung­ty­je, iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius.

Pasak prezidentės, įspūdingas čempionių kelias į šią aukštumą ir visam pasauliui skambantis Lietuvos himnas yra visos šalies džiaugsmas ir pasididžiavimas.

„Nuoširdus darbas ir valia nugalėti, kurie atvedė sportininkes į šią auksinę pergalę, yra įkvėpimas ir padrąsinimas kiekvienam – visuomet ryžtingai ir ištvermingai siekti užsibrėžto tikslo“, – sakė D. Grybauskaitė.

Šalies vadovė, kaip pranešė jos Spaudos tarnyba, taip pat pasveikino tame pačiame čempionate, vyrų vienviečių valčių klasėje, bronzos medalį iškovojusį Mindaugą Griškonį.