Įvykis Garliavoje: Ballai stebės moterų krepšinio lygos rungtynes
Gar­sio­ji ame­ri­kie­čių krep­ši­nin­kų Bal­lų šei­ma Lie­tu­vo­je iš­mė­gins dar vie­ną nau­ją at­rak­ci­ją – ap­si­lan­kys Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) ma­če. Penk­ta­die­nį gar­sio­ji šei­my­nė­lė at­vyks į Gar­lia­vos spor­to cen­tre vyk­sian­čias Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ na­mų rung­ty­nes.

„Džiaugiamės, kad Ballai susidomėjo moterų krepšiniu bei apsilankys mūsų namų rungtynėse. Tai tikrai turėtų pradžiuginti mūsų sirgalius, kurie turės galimybę įsiamžinti su krepšininkais, gauti autografus ar tiesiog pabendrauti. Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad tai bus didžiausios garsenybės iki šiol buvusios Garliavoje“, – šypsojosi „Hoptrans-Sirenų“ direktorė Rasa Žemantauskaitė-Matlašaitienė.

Ballų šeimyna, kurios realybės šou žiūri milijonai žiūrovų visame pasaulyje, į LMKL rungtynes atvyks su visa filmavimo grupe, kurią sudaro dvidešimties žmonių komanda.

„Hoptrans-Sirenų“ ir Vilniaus „Kibirkšties“ rungtynės Garliavos sporto centre vyks penktadienį. Mačo pradžia – 18 valandą.