Įspėjimas ukrainiečiams: vykti į futbolo čempionatą Rusijoje pavojinga
Ukrai­na par­agi­no sa­vo pi­lie­čius su­si­lai­ky­ti nuo ke­lio­nių į pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą Ru­si­jo­je ir prie­žas­ti­mi nu­ro­dė „grės­mes as­me­ni­niam sau­gu­mui“. Tūks­tan­čiai ukrai­nie­čių pla­nuo­ja vyk­ti į kai­my­ni­nę Ru­si­ją ste­bė­ti čem­pio­na­to rung­ty­nių. Ta­čiau an­tra­die­nį pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me Ukrai­nos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pers­pė­ja pi­lie­čius dėl „rim­to pa­vo­jaus“ jų sau­gu­mui, jei­gu jie vyks į čem­pio­na­tą Ru­si­jo­je, ir pa­žy­mi, kad Krem­liaus pro­pa­gan­da kurs­to „an­tiu­krai­nie­tiš­kus jaus­mus“.

Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad nors jų rinktinė kvalifikacinio etapo neįveikė, daugiau kaip 5 tūkst. ukrainiečių jau nusipirko bilietus į čempionato rungtynes, kurios nuo birželio 14-osios iki liepos 15-osios vyks 11-oje Rusijos miestų.

Per pastaruosius kelerius metus Rusijoje ir jos aneksuotame Krymo pusiasalyje buvo areštuota dešimtys ukrainiečių, dėl kaltinimų, kuriuos Kijevas ir tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos vadina sufabrikuotais ar politiškai motyvuotais.

Pirmadienį Rusijos teismas 12 metų kalėti nuteisė ukrainiečių žurnalistą Romaną Suščenką, kuris buvo apkaltintas šnipinėjimu. Šis žurnalistas, kuris dirbo Ukrainos valstybinės naujienų agentūros korespondentu Paryžiuje, buvo sulaikytas 2016 metais, kai lankėsi Maskvoje.

Geri Rusijos ir Ukrainos santykiai nutrūko Kijeve per Maidano revoliuciją 2014 metais nuvertus Kremliaus remtą prezidentą ir Maskvai aneksavus Krymą bei pradėjus remti separatistus Rytų Ukrainoje. Per šį konfliktą jau žuvo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.

Ukrainos užsienio reikalų ministerijos pareiškime perspėjama, kad į ukrainiečius taip pat gali taikytis „Rusijos sirgalių grupės, kurių dauguma neslepia savo priešiškumo ukrainiečiams“.

„Rusijos teisėsaugos ir baudžiamosios agentūros griebiasi sulaikymų ir kaltinimų šnipinėjimu ar teroristine veikla, ir vykdo kitus provokacinius veiksmus prieš ukrainiečius“, – sakoma pareiškime.

Balandžio mėnesį Ukrainos futbolo federacija nusprendė nedalyvauti FIFA kongrese Maskvoje birželio 12–13 dienomis, prieš pat pasaulio čempionatą.

Anksčiau šiais metais Ukrainos futbolo federacija taip pat nusprendė nesiųsti pareigūnų į pasaulio čempionato rungtynes.