Ir Seimo nariai norėtų sužaisti brolių Ballų korta
Pa­gun­dai pa­si­nau­do­ti skan­da­lin­ga Bal­lų šei­my­nė­le ir už­dirb­ti vie­šu­mo ba­lų ne­at­sis­py­rė ir Lie­tu­vos po­li­ti­kai. Tė­vy­nės Są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos na­riai Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ir Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me kvie­čia Bal­lų šei­mos krep­ši­nin­kus da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me pa­gar­bos bė­gi­me „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu“.

Seimo nariai kreipėsi į krepšinio klubą Prienų-Birštono „Vytautas“, kviesdami ką tik atvykusius krepšininkus dalyvauti sausio 14 d. bėgime, kuris simbolizuos mūsų laisvės kovą ir pagarbą žuvusiesiems.

„Šis pagarbos bėgimas – nėra varžybos, jame nesiekiama išaiškinti nugalėtojų ir prizininkų. Tai unikalus ir kartu prasmingas būdas žuvusiųjų laisvės gynėjų atminimui įamžinti“, – pranešime teigė Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Tuo pačiu jis pabrėžė, kad Ballų šeimos krepšininkai dar labiau įsitrauktų į šalies gyvenimą, dalyvaudami šiame simboliniame bėgime.

„Laisvė ir demokratija – tai idealai, itin svarbūs JAV žmonėms, todėl svečių iš JAV dalyvavimas šiame bėgime leistų plačiai ir patraukliai parodyti, ką kiekvienam piliečiui, nesvarbu, kokios šalies, reiškia laisvė ir nepriklausomybė, ir priminimas, kad gyvenime laisvė nėra tik duotybė – ji turi būti puoselėjama ir ginama“, – pridūrė Seimo narys Žygimantas Pavilionis.

Realybės šou kuriantys Ballai Lietuvoje pasitikti ypač svetingai, o prodiuserių ir žurnalistų kameros nuo jų neatsitraukia nei akimirkai. Žvaigždžių gyvenimu besimėgaujančią Ballų šeimyną konservatoriai pakvietė ir apsilankyti Seime, kur jie esą galėtų daugiau sužinoti apie Lietuvos valstybės istoriją.

Pasak viešųjų ryšių eksperto Arijaus Katausko, toks Seimo narių žingsnis – jų asmeninis bandymas gauti daugiau viešumo. Ekspertas taip pat dvejoja, kad Ballai atsilieps į kvietimą.

„Nelabai tikiu, kad broliai Ballai prisijungs prie šios iniciatyvos, nes brolių Ballų marketingas, rinkodara yra šiek tiek kitokio pobūdžio – tai realybės šou. Šis politikų žingsnis yra labiau asmeninis bandymas parodyti, kad daromi tam tikri bendruomeniškumą skatinantys veiksmai“, – LŽ kalbėjo A. Katauskas.

Jis pridūrė, kad tai gali būti trumpalaikis konservatorių bandymas atkreipti į save dėmesį, pasinaudojant šiuo metu Lietuvos ir JAV žiniasklaidos akiratyje atsidūrusiais Ballais.

„Labai abejoju, kad tai yra sistemingas partijos ar Seimo narių komunikacinis žingsnis, turintis ilgalaikių tikslų. Tai tiesiog greitas bandymas pasinaudoti proga gauti dėmesio“, – kalbėjo ekspertas.