Į dopingo skandalą Rusija atsakys sankcijomis
Ru­si­jos aukš­tie­ji par­la­men­to rū­mai (Fe­de­ra­ci­jos ta­ry­ba), por­ta­lo rbc.ru ži­nio­mis, ren­gia „juo­dą­jį są­ra­šą“, į ku­rį bus įtrauk­ti as­me­nys, „kal­ti“ dėl to, kad Ru­si­ja ne­ga­lės da­ly­vau­ti po mė­ne­sio vyk­sian­čio­se žie­mos olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se.

Visas sąrašas žiniasklaidai kol kas nežinomas, bet anot rbc.ru, į jį tikrai įtraukti pasaulinės antidopingo agentūros WADA vadovas Craigas Reedie ir specialusis JAV prokuroras Robertas Muelleris. Nepastebėtas neliko ir pagrindinis dopingo machinacijų Sočio žaidynėse tyrėjas, WADA komisijos pirmininkas Richardas McLarenas ir šios komisijos tyrėjai Richardas Youngas ir Martinas Dubbey'us.

Šiems ir kitiems asmenims, padėjusiems atskleisti, kad valstybiniu lygiu Rusijoje vykdytos dopingo machinacijos, bus pritaikytos asmeninės sankcijos. Tokią iniciatyvą iškėlė Federacijos tarybos Valstybės suvereniteto gynimo laikinoji komisija. Pasak rbc.ru šaltinių, sąrašas šiuo metu baigiamas pildyti ir netrukus bus perduotas Vidaus reikalų ministerijai. Į „juodąjį sąrašą“ įtraukti asmenys Rusijoje bus paskelbti persona non grata.

Šaltinių teigimu, kiekvieno į sąrašą įtraukto asmens „kaltė“ bus įvertinta atskirai ir nuo to priklausys, ar bus apsiribota tik draudimu atvykti į Rusiją, ar bus taikomos platesnės sankcijos.

Oficialiai tokio sąrašo sudarymas kol kas neigiamas.

2017 metų gruodžio 5 dieną Tarptautinis olimpinis komitetas nušalino Rusijos rinktinę nuo dalyvavimo Pjongčango žaidynėse. Į dopingo skandalą neįsivėlę atletai galės jose dalyvauti po neutralia vėliava. Jie negalės naudoti valstybinės simbolikos, o apdovanojimų metu nebus grojamas valstybės himnas.