Geriausiais 2017 metų Lietuvos buriuotojais paskelbti Viktorija Andrulytė ir Saulius Pajarskas
Iš­kil­min­gų Lie­tu­vos bu­ria­vi­mo ap­do­va­no­ji­mų me­tu 2017-ųjų me­tų bu­riuo­to­ja bu­vo pa­skelb­ta ke­lia­la­pio į To­ki­jo olim­pi­nes žai­dy­nes sie­kian­ti Vik­to­ri­ja And­ru­ly­tė. Lie­tu­vos me­tų bu­riuo­to­ju ta­po Sau­lius Pa­jars­kas, va­do­vau­jan­tis jach­tos „Ra­ga­no­sis“ įgu­lai, ku­ri šie­met iš­ko­vo­jo vi­sas pa­grin­di­nių „RS-280“ jach­tų kla­sės var­žy­bų per­ga­les. Me­tų įgu­los ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko jach­tos „Ke­tu­ri vė­jai“ įgu­lai.

„Man tai iš tiesų buvo geriausias sportinis sezonas. Labai džiugu, kad metų gale esame paskelbiami ir apdovanojami. Metų buriuotojos nominacijoje buvo dar viena jaunesnė mergina, Deimantė Jarmalavičiūtė. Tų jaunesnių buriuojančių merginų nėra labai daug, todėl labai tikiuosi, kad tos kelios esančios stengsis siekti buriavimo sporto aukštumų“,– teigė neseniai iš varžybų Ispanijoje grįžusi ir jau sausį į Pasaulio taurės antrąjį etapą išskrendanti buriuotoja V. Andrulytė.

Šiais metais V. Andrulytė pateko tiek į Europos, tiek į pasaulio „Laser Radial“ jachtų klasės čempionatų stipriausiųjų dešimtukus.

Jaunuosius buriuotojus kaip pagrindinį buriuotojų bendruomenės prioritetą bei ateities viltį įvardijo ir 2017 metų buriuotoju tapęs Saulius Pajarskas. Jis drauge su įgula buriuodamas „RS-280“ jachtų klasės jachta „Raganosis“ šiemet iškovojo visas keturias pirmąsias vietas svarbiausiose šios jachtų klasės varžybose: „RS-280“ jachtų klasės taurėje, Lietuvos čempionate, „Match Race RS-280“ varžybose bei 50-ojoje „Kuršių marių regatoje“.

Jachtos „Keturi vėjai“ įgula, vadovaujama kapitono Adomo Janulionio, šiais metais buvo nominuota ir apdovanojimą iškovojo dėl pirmą kartą Lietuvos istorijoje užimtos 8 vietos Europos ORC čempionate.

Ypatingą prizą Jaunojo buriuotojo nominacijos laureatui Domantui Juškevičiui įteikė Lietuvos olimpinė buriavimo vicečempionė Gintarė Volungevičiūtė Scheidt. Nors fiziškai apdovanojimų ceremonijoje būti ji negalėjo, atsiuntė įrašytą sveikinimą bei kvietimą jaunojo buriuotojo nominacijos laureatui atvykti trims nakvynėms prie Gardos ežero ir pasitreniruoti su ja.

„Šie metai Lietuvos buriuotojams buvo iš tiesų sėkmingi. Ypač džiugu dėl mūsų sportininkų – Viktorijos Andrulytės ir Karolio Janulionio – kurie tarptautinėse varžybose pademonstravo iki šiol aukščiausius savo sportinės karjeros pasiekimus ir aktyviai ruošiasi siekti olimpinių kelialapių.

Turėjom didelio masto tarptautinių debiutų – net dvi Lietuvos klubų įgulos startavo Tarptautinėje buriavimo čempionų lygoje. „Keturių vėjų“ įgula ne tik pateko į Europos dešimtuką, bet ir viename čempionato etape užėmė pirmąją vietą. Be to, beveik 100 Lietuvos buriuotojų turėjo galimybę sudalyvauti projekte „Kita pasaulio pusė“ bei paburiuoti tolimose Ramiojo vandenyno akvatorijose. Bendruomenei kitiems metams galiu palinkėti tik ne mažesnės sėkmės ir palankaus vėjo“,– 2017 metų buriavimo sezonu džiaugėsi Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas Naglis Nasvytis.

Lietuvos buriavimo apdovanojimai vyko Vaidilos teatre, Vilniuje.

Lietuvos buriavimo apdovanojimų 2017 laureatai:

METŲ DEBIUTAS – Lietuvos buriavimo lyga

METŲ JAUNASIS BURIUOTOJAS – Domantas Juškevičius

METŲ ĮVYKIS – 50-oji „Kuršių marių regata“

METŲ TEISĖJAS – Kastytis Sabas

METŲ TRENERIS – Linas Eidukevičius

METŲ KLUBAS – „Gero vėjo klubas“

METŲ ĮGULA – „Keturi vėjai“

METŲ BURIUOTOJA – Viktorija Andrulytė

METŲ BURIUOTOJAS – Saulius Pajarskas