Europos čempionate – sidabrinis Dano Sodaičio sprintas
Da­nas So­dai­tis iš­ko­vo­jo Ber­ly­ne (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­čio Eu­ro­pos ne­įga­lių­jų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to si­dab­ro me­da­lį. Sprin­te­ris bu­vo an­tras T47 kla­sės 100 me­trų bė­gi­mo rung­ties fi­na­le. As­me­ni­nį re­kor­dą pa­sie­kęs lie­tu­vis dis­tan­ci­ją įvei­kė per 11,19 sek. ir į prie­kį pra­lei­do tik Len­ki­jos at­sto­vą Mi­cha­lą De­ru­są, ku­ris nuo­to­lį nu­bė­go per 10,77 sek. Bron­za ati­te­ko vo­kie­čiui Phi­lui Grol­lai – 11,36 sek.

„Prieš jus stovi Europos čempionato dalyvis, prizininkas, antros vietos laimėtojas. Jeigu dabar manęs papraštų vienu žodžiu apibūdinti, kaip jaučiuosi, tas žodis būtų „jėėė! Jeigu turėčiau abi rankas, tai dabar papločiau. Šiaip noriu padėkoti „Cosma“ klubui, kuris man padėjo ruoštis. Treniruotės, stovyklos, ačiū už tai jums. Pats didžiausias ačiū treneriui Martui Skrabuliui, kuris turbūt ir iš kirvio gali padaryti kažkokį buratiną, kuris juda“, – emocijomis tryško D. Sodaitis.