Draudžiamo preparato aptikta dar vienų Rusijos sportininkų organizme
Pjong­čan­go žie­mos olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se da­ly­vau­jan­čios Ru­si­jos bobs­lė­ji­nin­kės Na­dež­dos Ser­ge­je­vos or­ga­niz­me ap­tik­ta drau­džia­mo pre­pa­ra­to, penk­ta­die­nį pa­skel­bė Ru­si­jos bobs­lė­jaus fe­de­ra­ci­ja.

„Rusijos komandos pilotės Nadeždos Sergejevos vasario 18 dienos dopingo testas buvo teigiamas – aptikta širdį veikiančio preparato, įtraukto į draudžiamų preparatų sąrašą“, – rašoma Rusijos bobslėjaus federacijos tinklalapyje paskelbtame pareiškime.

Jame priduriama, kad sportininkės vasario 12 dienos dopingo testas buvo neigiamas.