Dopingo šmėkla Rusijos sportininkų nepaleidžia: Austrija pradeda tyrimą
Aus­tri­jos pro­ku­ro­rai ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad Ru­si­jos biat­lo­no ko­man­dos na­rių at­žvil­giu vyk­do­mas ty­ri­mas dėl įta­ria­mų do­pin­go kon­tro­lės pa­žei­di­mų per 2017 me­tais Aus­tri­jos Hoch­fil­ce­no mies­te įvy­ku­sį pa­sau­lio čem­pio­na­tą.

Preliminarus procesas pradėtas dėl penkių atletų ir penkių palaikymo darbuotojų, sakoma kovos su korupcija prokurorų pareiškime.