Donatas Zavackas: „Neptūnas derasi su trimis naujais žaidėjais“
Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ krep­ši­nio klu­bo spor­to di­rek­to­rius Do­na­tas Za­vac­kas, lai­ki­nai pa­va­duo­jan­tis iš­vy­ku­sį klu­bo di­rek­to­rių Ar­tū­rą Ža­lį, no­ri nu­ra­min­ti krep­ši­nio bend­ruo­me­nę ir pa­brė­žia, kad klu­bo fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja ge­rė­ja – šio se­zo­no žai­dė­jų sko­los yra pa­deng­tos, taip pat po tru­pu­tį dė­lio­ja­mas ir ki­tų par­tne­rių įsis­ko­li­ni­mo ma­ži­ni­mo gra­fi­kas. Ge­ra ži­nia ir ta, kad klu­bą ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų pa­pil­dy­ti trys nau­ji žai­dė­jai.

„Derimės su dviem lietuviais ir vienu užsieniečiu. Vyksta intensyvus darbas. Judame į priekį. Vyksta klubo perdavimo procesas rėmėjų-verslininkų grupei. Yra apmąstytas tolesnis planas, finansiniai resursai ir skolų mažinimo grafikas. Kai tik bus sudėlioti visi teisiniai niuansai, savo planą pristatysime visuomenei. Klubo valdymas, strategija ir vystymas bus viešas. Surengsime spaudos konferenciją ir viską pristatysime“, – sakė D. Zavackas.Jis oficialiai patvirtino ir tai, kad su „Neptūno“ komanda artimiausiu metu atsisveikins Juanas Palaciosas.“Mes jam nevėlavome mokėti atlyginimo. Jis visą laiką algą gavo laiku, tačiau jo sutartyje buvo numatytas punktas, kad už išpirką savo noru gali išvykti į kitą komandą. J. Palaciosas tuo pasinaudojo ir išvyksta į gerokai didesnį biudžetą turintį klubą. Tai darbiniai santykiai, to sustabdyti negalime. „Neptūnas“ už šį žaidėją gaus 70 tūkstančių eurų išpirką. „Neptūnas“ sezono pradžioje J. Palaciosą įsigijo už gana žemą kainą ir visi suprantame, kad tokio kalibro žaidėją už tokius pinigus išsaugoti labai sudėtinga. Panikos kelti nereikėtų, stiprinsimės ir bandysime rasti pajėgių žaidėjų pamainą. Tai krepšinyje yra įprasti darbiniai procesai“, – akcentavo D. Zavackas.

Jis padėkojo J. Palaciosui už profesionalų darbą ir atsidavimą.“Šis krepšininkas – tikras profesionalas. Nekreipė dėmesio į aplink sklindančius gandus, o tiesiog žaidė krepšinį ir puikiai atliko savo darbą. Kitas klubas jam išties pasiūlė gerokai didesnius pinigus. Būkime realistai, „Neptūnas“ J. Palaciosui panašių pinigų mokėti negali“, – akcentavo D. Zavackas.Jis pasidžiaugė tuo, kad klubo valdymo perdavimas į rėmėjų rankas po truputį juda į priekį ir artimiausiu metu krepšinio sirgaliai galės ramiai mėgautis aukšto lygio krepšiniu, bus mažiau bereikalingų ir ne visada tiesą atspindinčių gandų, o klubo finansinė situacija bus suvaldyta.“Yra aiški strategija, vizija ir planai. Tiesiog beliko sutvarkyti viską juridiškai“, – pabrėžė D. Zavackas.