Deividas Šemberas vadovaus futbolo projektui apskrityse
Ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja (LFF) pra­dės nau­ją pro­jek­tą, ku­riuo sieks pa­ge­rin­ti ša­lies aps­kri­čių fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jų dar­bą ir par­eng­ti stra­te­gi­ją. Prie to pri­si­dės ir bu­vęs Lie­tu­vos rink­ti­nės gy­nė­jas Dei­vi­das Šem­be­ras.

Buvusio „Žalgirio“ kapitono ir ilgamečio Lietuvos rinktinės nario prisijungimu prie projekto pasidžiaugė LFF prezidentas Tomas Danilevičius, kuris neabejoja jo galimybėmis sukurti naujų idėjų: „Deividas yra talentinga asmenybė ir įrodė, kad gali mąstyti ir skleisti idėjas ne tik futbolo aikštėje, bet ir už jos ribų. Apskričių vystymo klausimas pastaruoju metu tapo labai aktualiu ir manome, kad su tokiu iniciatyviu žmogumi, kaip jis, mes galime nuveikti tikrai nemažai“.

39-erių D. Šemberas šiuo metu kremta mokslus UEFA vadybos mokymuose ir neslepia noro efektingai panaudoti žinias bei patirtį Lietuvos futbolo federacijoje.

„Šio projekto tikslas – padidinti apskričių futbolo federacijų darbo efektyvumą. Esu čia, nes mokausi futbolo vadybos UEFA organizuojamuose mokymuose ir nekantrauju įgytas žinias pritaikyti Lietuvos futbolo plėtojimo procese. Pasikalbėjus su LFF vadovais, nusprendėme visi kartu imtis šio projekto, kuris leistų įgyvendinti ir UEFA mokymuose numatomą praktiką“, – sakė D. Šemberas.

Pasak jo, laukia ilgas procesas analizuojant kiekvienos apskrities darbą bei pateikiant išvadas, pagal kurias būtų galima teikti pasiūlymus svarbiausiam šalies futbolo valdymo organui Vykdomajam komitetui.

„Taip pat reikia ištirti kitų Europos šalių federacijų gerąsias praktikas bei išanalizuoti, kaip galėtume pritaikyti jas Lietuvoje. Žinoma, tokių didelių valstybių, kaip Prancūzijos ar Vokietijos pavyzdžių pritaikymas kartais nėra įmanomas, bet matome tokias besivystančias mažas ir panašių ekonominių išteklių valstybes, kaip Slovėniją ir tai mums gali būti geru indikatoriumi. Svarbu atsižvelgti ir į UEFA rekomendacijas apskričių vystymo klausimu, – savo poziciją dėstė D. Šemberas. – Ši vystymo strategija yra labai reikalinga, nes būtent apskritys yra svarbus įrankis įgyvendinat bendroje LFF strategijoje numatytus tikslus, o šiuo metu yra nemažai aspektų, kuriuos reikia išanalizuoti. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų prie šio projekto, nes diskutuojant gimsta geri pasiūlymai.“

Lapkričio mėnesį prasidėjusiuose UEFA vadybos pratybose D. Šemberas savaitinėse sesijose nuo ankstaus ryto iki vakaro klausosi paskaitų iš patyrusių savo srities specialistų, o taip pat bendrauja ir su garsiais Europos žaidėjais. Visa tai, anot jo, yra neįkainojama patirtis.

„Kovo mėnesį laukia ketvirtoji sesija Londone, o kursai trunka dvejus metus. Pratybose turime labai stiprius dėstytojus, į renginius atvažiuoja klubų prezidentai, federacijų vadovai, didelių kompanijų lyderiai, kurie pasakoja apie vadybos, rinkodaros ir kitus aspektus. Žmonės, sukaupę didelį patirties bagažą, sudaro įspūdį ir noriu, kad tokie mokymai praverstų ir Lietuvos futbolui“, – dėstė vilnietis.

D. Šemberas su LFF vadovais kovo mėnesį pradės išvykas į apskričių futbolo federacijas susitiks su jų vadovais ir specialistais. Pirmieji susitikimai numatyti su Vilniaus, Klaipėdos ir Alytaus apskričių federacijų prezidentais.

2015-aisiais futbolininko karjerą baigęs D. Šemberas vėliau ilgiau nei metus dirbo A lygos prezidentu, bet iš šių pareigų pasitraukė praėjusio sezono pradžioje ir pasirinko kitą profesinę sritį.