Aurimui Didžbaliui – geros žinios iš Kelno laboratorijos
Lie­tu­vos su­nkio­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­ją (LSAF) pa­sie­kė pa­tvir­ti­ni­mas iš Kel­no (Vo­kie­ti­ja) la­bo­ra­to­ri­jos ir Tarp­tau­ti­nes su­nkio­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­jos (IWF), kad klai­pė­die­čio Au­ri­mo Didž­ba­lio nau­do­ti ser­ti­fi­kuo­ti ir le­ga­lūs mais­to pa­pil­dai bu­vo už­terš­ti ta pa­čia drau­džia­ma me­džia­ga, ku­ri bu­vo ras­ta pra­ėju­siais me­tais per pa­sau­lio čem­pio­na­tą Ana­hai­me (JAV).

Taigi, klaipėdiečiui olimpiniam prizininkui, daugkartiniam Europos čempionui ir planetos vicečempionui sužibo viltis, kad pavyks atsikratyti dopingo šešėlio.

„Toliau sieksime visiško pasaulio vicečempiono Aurimo Didžbalio išteisinimo“, – pranešė Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos prezidentas Bronislavas Vyšniauskas.

„Vakarų ekspresui“ pasiteiravus, kokie laukia tolesni keliai, B. Vyšniauskas atsakė: „Dabar šiuo reikalu užsiims teisininkai. Tai jau jų kompetencijoje, o mes treniruojamės toliau, stengiamės gerinti rezultatus, rankų tikrai nenuleidžiame. Jau vien šis faktas, kad po mūsų iniciatyva atliktų tyrimų Kelno laboratorijoje naudotuose sertifikuotuose ir legaliuose maisto papilduose buvo rasta uždraustos medžiagos, įrodo, mes nieko neleisto sąmoningai tikrai nevartojome. Dar kartą pasikartosiu: rankų nenuleisime, sieksime olimpinio prizininko, daugkartinio Europos čempiono ir planetos vicečempiono išteisinimo. Nemanau, kad laukia trumpas kelias, bet mes esame pasiryžę kovoti iki galo“, – pabrėžė B. Vyšniauskas.

Jau rašėme, kai 2017 metų pabaigoje, prieš išvykstant į Anahaimą, į pasaulio čempionatą, Lietuvos antidopingo agentūra paėmė visų mūsų sportininkų, kurie dalyvavo pasaulio čempionate, mėginius. Visų tyrimai buvo tvarkingi. Po 12 dienų, kai A. Didžbalis tapo pasaulio vicečempionu, mėginius ėmė jau tarptautinė antidopingo agentūra bei WADA. A mėginys parodė, kad neva tai A. Didžbalio šlapime aptikta draudžiamo preparato SARM S-22, kuris padeda didinti raumenų masę.

„Mums kaip tik reikėjo mažinti svorį, o nedidinti. Šį preparatą naudoti mums net nėra logikos“, – jau anksčiau ne kartą yra sakęs treneris.

Sporto istorijoje yra buvę atvejų, kai A ir B mėginiai buvo teigiami, tačiau sportininkai nusiplovė dopingo šešėlį ir įrodė savo tiesą per teismus.

2015 metais 11 bulgarų įrodė, kad dopingo į jų organizmą pateko per užterštus legalius papildus. Tai parodė atlikti tyrimai. Panaši situacija buvo ir su vengrų disko metiku Robertu Fazekašu, kuris vartojo legaliai parduotuvėje pirktus papildus, kurie buvo užteršti. Buvo ir toks atvejis, kai bulgarai įrodė, jog draudžiamų medžiagų buvo vištose, kurias jie valgė.

„Šiuolaikinis sportas – itin sudėtingas ir kupinas gudrybių: aplink daug konkurentų, kaip tarkime įrodyti, kad kas mus specialiai nepakišo?“ – kalbėjo B. Vyšniauskas.