Arvydas Sabonis – įtakingiausias sporto srityje
Įta­kin­giau­siu žmo­gu­mi spor­to sri­ty­je Lie­tu­vos gy­ven­to­jai lai­ko bu­vu­sį krep­ši­nin­ką, Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tą Ar­vy­dą Sa­bo­nį, ro­do penk­ta­die­nį del­fi.lt skel­bia­ma bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ apk­lau­sa.

Visuomenės nuomone, antras įtakingiausias sporto srityje yra buvęs disko metikas, Seimo narys Virgilijus Alekna, trečia – plaukikė Rūta Meilutytė.

Į įtakingiausiųjų dešimtuką taip pat pateko Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo treneris Šarūnas Jasikevičius, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, tenisininkas Ričardas Berankis, Toronto „Raptors“ krepšininkas Jonas Valančiūnas, buvęs krepšininkas, Vilniaus „Ryto“ krepšinio klubo dalininkas Linas Kleiza, lenktynininkas Benediktas Vanagas ir galiūnų sporto atstovas Žydrūnas Savickas.

Žurnalo „Reitingai“ atliktos elito apklausos duomenimis, įtakingiausiasis sporto srityje taip pat yra A. Sabonis. Po jo šioje apklausoje eina Š. Jasikevičius, R. Meilutytė, V. Alekna, D. Gudzinevičiūtė, B. Vanagas, J. Valančiūnas, R. Berankis, krepšinio treneriai Vladas Garastas ir Jonas Kazlauskas.

„Spinter tyrimai“ reprezentyvią Lietuvos gyventojų apklausą delfi.lt užsakymu atliko birželio 19–27 dienomis. Tyrimo metu apklausti 1003 respondentai.

Žurnalas „Reitingai“ Lietuvos elitą apklausė gegužės 14 – birželio 7 dienomis. Apklausti 861 politikai, verslininkai, ekonomistai, valstybės tarnautojai, visuomenininkai.