Antanas Juknevičius Lietuvai padovanojo įspūdingą Dakaro rekordą
Po­nas Da­ka­ras – to­kią pra­var­dę ant ­pe­čių ne­šio­ja net 13-a kar­tų ­sun­kiau­sią pa­sau­lio be­ke­lės ma­ra­to­ną lai­mė­jęs pra­ncū­zas Ste­pah­nas Pe­ter­han­se­lis. Ta­čiau Lie­tu­va, re­gis, tu­ri sa­vo mis­te­rį Da­ka­rą – „CRAFT Bea­rings“ ko­man­dos ­pi­lo­tas An­ta­nas Juk­ne­vi­čius šian­dien sėk­min­gai pa­sie­kė var­žy­bų fi­ni­šą ir jau ­tre­čią kar­tą pa­ge­ri­no Bal­ti­jos ša­lių re­kor­dą Da­ka­ro ra­liuo­se ga­lu­ti­nė­je­ įs­kai­to­je užim­da­mas is­to­ri­nę, 12-ą ­vie­tą. 

Net devintą kartą savo karjeroje garsiajame ralio maratone startavęs Antanas Juknevičius kartu su šturmanu Dariumi Vaičiuliu šeštadienio popietę prikaustė prie kompiuterių ekranų tūkstančius lietuvių, pametusių galvą dėl Dakaro fenomeno. Įveikus daugiau nei 9000 km, Lietuvos sportininkai šiandien pasiekė 15 dienų trukusių išgyvenimo varžybų finišą, kuriame juos galima buvo sveikinti su istoriniu rezultatu – dar nei vienas Baltijos šalių sportininkas automobilių kategorijoje Dakaro raliuose nebuvo pakilęs taip aukštai.

„Labai sunkus Dakaras – visiems iki vieno ir mums tame tarpe. Kiekvienas kartas finiše yra vis nauji jausmai – pirmasis labiausiai įsirėžęs, svarbiausias, bet šis beveik niekuo nenusileidžia. Dar kartą įrodėme, kad mums lietuviams sunkumai yra pati geriausia aplinka atsiskleisti. Daugiau negu pusė mašinų nebaigė šito Dakaro, o mes pasiekėme savo tikslą. Visi lietuviai – aukščiau nei praėjusiais metais, manau, kad turime kuo didžiuotis“, – po finišo emocijų neslėpė Antanas Juknevičius. „Darius visą kelią mane stabdė, bet nenorėjau aš atiduoti tos 12-os vietos nors tu ką. Ir neatidavėm – atstovėjom už save – labai geras jausmas.“