Žydų dainų iš Varšuvos ir Vilniaus geto koncertai
Ne­pap­ras­tos, jau­trios nuo­sta­baus gro­žio kom­po­zi­ci­jos ji­diš, heb­ra­jų ir la­di­no kal­ba skam­bės gru­pės Vo­cal Vars­he kon­cer­tuo­se, or­ga­ni­zuo­ja­muo­se Len­ki­jos ins­ti­tu­to Vil­niu­je ir Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės. Len­kai mu­zi­kan­tai iš Var­šu­vos taip pat pri­sta­tys klau­sy­to­jams jau­di­nan­čias dai­nas iš Var­šu­vos ir Vil­niaus get­to. Vil­niu­je gru­pė su­rengs kon­cer­tą ypa­tin­go­je vie­to­je – prie mo­kyk­los pa­sta­to, bu­vu­sio­je Vil­niaus Di­džio­sios si­na­go­gos vie­to­je.

Dar prieš septyniasdešimt kelerius metus Varšuva buvo didžiausia Europoje ir antra pasaulyje po Niujorko žydų gyvenamųjų vietų. Kas trečias miesto gyventojas buvo žydas. Jidiš kalba nuolat skambėjo kasdieniame gyvenime, teatrų scenose, žydų spaudoje. Sinagogose ir namuose buvo meldžiamasi hebrajų kalba. Šiandien iš šios gyvenimu pulsavusios bendruomenės, panašiai kaip Vilniuje, teliko prisiminimas. Pastaruoju metu Lenkijoje ir Lietuvoje pastebimas didelis visuomenės susidomėjimas viskuo, kas susiję su žydų istorija ir kultūra. Daugelyje miestų nuo seno vyksta žydų muzikos ir kultūros festivaliai, į kuriuos kasmet susirenka vis daugiau žiūrovų.

Grupė Vocal Varshe – tai tercetas, kurį sudaro: Anna Woźnicka (sopranas), Olga Wądołowska (mecosopranas) ir Jakub T. Sitarski (tenoras), atliekantys muziką, kurios šaknys – žydų kultūroje. Grupę oficialiai globoja Žydų religinė gmina Varšuvoje. Atlikėjai susibūrė, kad atskleistų klausytojams ne tik populiariąją žydų muziką, bet ir primirštą, skambančią tik sinagogose siauram klausytojų ratui. Vocal Varshe koncertavo daugelyje koncertų ir festivalių visoje Lenkijoje, Pasaulio tautų teisuolių medalių, skiriamų Yad Vashem instituto, įteikimo ceremonijoje, Prezidento rūmuose uždegant chanukos žvakes.

Vocal Varshe eksperimentuoja su sinagogų kūriniais, ieškodami savito skambesio ir rakto interpretacijoms. 2016 m. kartu su vienu originaliausių lenkų elektroninės muzikos kūrėjų Michału Jacaszeku įkūrė projektą „Dangaus vartai“ („Bramy nieba“), įkvėptą garsaus amerikiečių abstrakcionisto Franko Stellos bareljefų ir prieškarinių medinių sinagogų nuotraukų bei piešinių. Savo repertuare grupė turi hebrajiškai atliekamos įvairioms judaizmo šventėms skirtos sinagogų muzikos, kompozicijų jidiš kalba apdainuojančių kasdienį gyvenimą, bei dainų ladino kalba (ja kalbėjo Pietų Europos, daugiausiai Ispanijos ir Italijos žydai).

Sbarbi grupės Vocal Varshe koncertų programos dalis bus skirta dainoms iš Vilniaus geto: „Friling“, Avromo Brudno sukurto tango melodijos aranžuotė pagal Shmerkės Kaczerginskio eilėraštį, kurį jis parašė 1943 m. balandį po žmonos Barbaros mirties Vilniaus gete; „Tsu eyns, tsvey, dray!“ – dainos pagal Vilniaus gete mirusio Leybo Rozentalio (1916–1941) žodžius aranžuotė; „Dremlen feygl af di tsvaygn“ – Vilniaus geto lopšinė, sukurta Leos Rudnicki ir Lejbo Jampolskio, ir kt.

Grupės Vocal Varshe koncertai:

• 2018 m. birželio 6 d. 19.00, buvusios Vytės Nemunėlio mokyklos lauke (buvosios Didžiosios Viniaus sinagogos teritorijoje), Vokiečių g. 13 A, Vilnius;

• 2018 m. birželio 7 d. 19.00, Žiemos sinagoga Kalvarijoje, Sodų g. 18, Kalvarija;

• 2018 m. birželio 8 d. 18.30, Kėdainių daugiakultūris centras, Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai.

Vilniuje ir Kalvarijoje Vocal Varshe koncertuos kartu su elektroakustinės muzikos kūrėju Michału Jacaszeku pagal projektą „Dangaus vartai“. Koncertas Kėdainiuose bus Milošo festivalio dalis. Įėjimas į koncertus laisvas.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos žydų bendruomenė. Partneriai: Geros valios fondas, Sonantem, Beigelių krautuvėlė, Miloszo festivalis Kėdainiuose.