Žiemos šventės baigiasi: pasaulio gatvėse – Trys karaliai
Eu­ro­pos mies­tai Tri­jų Ka­ra­lių šven­tę – žie­mos šven­čių pa­bai­gą – švęs­ti pra­dė­jo jau prieš ku­rį lai­ką. Lie­tu­vo­je ji mi­ni­ma sau­sio 6-ąją.

Į Ispaniją trys karaliai atvyko visais įmanomais keliais: Kasparas atjojo kupranugariu, Merkelis sraigtasparniu nusileido futbolo aikštėje, o Baltazaras atplaukė keltu iš Ispanijos salų. Jie iš visų kraštų sugužėjo palinkėti ispanams puikių metų.

Austrijoje visą savaitę nuo durų prie durų vaikšto karaliais persirengę giedotojai. Naujų metų palaiminimą į austrų namus atnešė 80 tūkst. mažųjų ir 30 tūkstančių suaugusių giedotojų. Giedotojai renka aukas socialiniams projektams.

Prahos gatvėmis paskui raitų ir pėsčių karalių procesiją žygiavo sostinės gyventojai ir svečiai. Eisena tęsėsi per visą senamiestį iki pat Karolio tilto. Karaliai kvietė čekus bent kartą metuose taip pat pasijausti karaliais ir pasidalyti savo turtu su vargstančiais.

Vilniuje ir kai kuriuose kituose Lietuvos miestuose šventinės eitynės rengiamos tradiciškai sausio 6-ąją. Jų priekyje – Kasparą, Merkelį ir Baltazarą simbolizuojantys persirengėliai.

Taip pat šeštadienį 14-oje miestų surenkamos nupuoštos eglės ir jų šakos. Jas galima palikti akcijai skirtuose, lipdukais „Kalėdinė eglutė – namų šilumai“ pažymėtuose konteineriuose, kurie stovi prie daugiabučių ir prekybos centrų.