Žiemos saulėgrįžą pasitiko maudynėmis
An­tark­ti­do­je dir­ban­tys moks­li­nin­kai jau tra­di­ciš­kai žie­mos sau­lėg­rį­žą ket­vir­ta­die­nį pa­si­ti­ko mau­dy­nė­mis le­di­nia­me van­de­ny­je.

Šis ritualas pranašauja šviesesnių dienų sugrįžimą po kelias savaites trukusios tamsos. Spaudžiant 22 laipsnių šalčiui, Australijos Keisio tyrimų stoties darbuotojai storame lede išsikirto eketę, nusimetė drabužius ir sušoko į vandenį.

Keisio stoties vadovė Rebecca Jeffcoat sakė, kad viduržiemis – trumpiausia metų diena – yra laukiamiausia Antarktidos kalendoriaus šventė, minima nuo pirmųjų tyrinėtojų laikų. „Maudynės lediniame vandenyje yra šiek tiek beprotiška tradicija, bet mūsų drąsūs ekspedicijų dalyviai jų laukia“, – teigė ji. Šiemet į vandenį pasinėrė 21 iš 26 stotyje dirbančių žmonių.

Šventė vyko visose trijose Australijos tyrimų stotyse Antarktidoje ir subantarktinėje bazėje Makvorio saloje. Mokslininkai surengė vaišes, keitėsi rankų darbo dovanėlėmis, skaitė sveikinimus iš namų.

Pasak R. Jeffcoat, kuri Antarktidoje leidžia savo pirmą žiemą, šis žemynas yra nepaprastas. Čia galima pamatyti ir pūgų spaudžiant speigui, ir poliarinių pašvaisčių. Stoties vadovė prisipažino, kad sunkiausia jai būti taip toli nuo šeimos ir draugų, tačiau nuotaiką praskaidrina draugiška komanda.