Vokietijoje užsimota pataisyti himną
Ka­na­dai ir Aus­tri­jai pa­tai­sius vals­ty­bės him­nus, kad ly­ties po­žiū­riu jie bū­tų ne­utra­lūs, Vo­kie­ti­jos ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė nu­spren­dė, kad lai­kas at­ėjo ir jos ša­liai.

Kristin Rose-Moehring, lygių galimybių kontrolierės pareigas einanti nuo 2001 metų, prieš Tarptautinę moters dieną Vokietijos šeimos ministerijai parašė laišką, kuriame pasiūlė iš šalies himno išbraukti tokius žodžius kaip „tėvynė“ ir „broliškai“ ir juos pakeisti neutralesniais.

Žodį „Vaterland“ (tėvynė) turėtų pakeisti žodis „Heimatland“ (gimtinė), o vietoj eilutės „broliškai – širdim ir rankom!“ turėtų atsirasti „drąsiai – širdim ir rankom!“

K. Rose-Moehring teigė, kad jos pasiūlymas atitinka laikų dvasią. „Kodėl mūsų nacionalinio himno nepadarius jautraus lyties atžvilgiu, – rašė komisarė. – Juk nuo to blogiau nebūtų, ar ne?“

Dalis „Vokiečių dainos“ teksto šalies himnu yra nuo 1922 metų, nors sukūrus modernią federacinę respubliką naudojamas tik trečias jos posmas. Jis prasideda žodžiais „vienybė, laisvė ir teisybė“.

Pirmas posmas, prasidedantis žodžiais „Vokietija, Vokietija, aukščiau visko“, kurį įkvėpė pastangos suvienyti šalį XIX amžiuje, bei antras posmas su priedainiu „Vokietės moterys, vokiečių dorybės / Vokiškas vynas ir vokiška daina!“ oficialiai iš šalies himno išmesti 1991 metais po susivienijimo.

Toks lygių galimybių kontrolierės pasiūlymas sukėlė pasipiktinimo bangą tviteryje, ypač tarp kraštutinės dešinės politikų ir jiems prijaučiančių vartotojų.

„Visiškai peržengtos ribos ir tai net ne balandžios 1-osios pokštas“, – savo tviterio paskyroje parašė kraštutinės dešinės partijos „Alternatyva Vokietijai“ skyriaus pietinėje Badeno-Viurtembergo žemėje atstovai.