Vokietijoje – nevykusi nuoma, primenanti oranžinių dviračių „sėkmę“ Vilniuje
Tur­tin­giau­sio pie­tų Vo­kie­ti­jos mies­to Miun­che­no val­džia tu­rė­jo nu­trauk­ti kon­trak­tą su Sin­ga­pū­ro kom­pa­ni­ja „e­Bi­ke“, ku­ri pa­siū­lė mies­to gy­ven­to­jams nuo­mo­tis ne­įti­kė­ti­ną kie­kį dvi­ra­čių. De­ja, Miun­che­ne „e­Bi­ke“ su­sit­var­ky­ti ne­su­ge­bė­jo.

„eBike“ kompanijai kilo problemų su tūkstančiais po visą miestą pasklidusių dviračių, nes jų nereikia grąžinti į parkavimo vietas. Tarnybos, kurios privalėjo juos surinkti, savo darbo tinkamai nepadarė, todėl nemažai dviračių buvo sugadinta bei atsidūrė visai ne ten, kur turėtų būti.

Dabar Miuncheno merija ruošia naujas taisykles dviračių nuomos kompanijoms.

Naujausios technologijos leidžia įmontuoti kompiuterius į kiekvieną tokį dviratį, bet vis vien turi būti tarnybos, užtikrinančios, kad dviračiai netrukdytų miesto gyventojams.