Visiems rūpėjo tik futbolas
Šim­tai ge­ra­no­riš­kų žmo­nių Dub­li­ne pa­si­ti­ko Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncą Har­ry ir jo su­tuok­ti­nę, bu­vu­sią ame­ri­kie­čių ak­to­rę Meg­han Mark­le. Ka­ra­liš­ką­ją po­rą, pir­mą kar­tą po ves­tu­vių iš­si­ruo­šu­sią į ofi­cia­lią už­sie­nio ke­lio­nę, džiaugs­min­gai svei­ki­no Ai­ri­jos sos­ti­nės Švč. Tre­jy­bės ko­le­dže su­si­bū­rę stu­den­tai ir tu­ris­tai.

Tądien, artėjant Anglijos ir Kroatijos futbolo rinktinių varžyboms, viena populiariausių dienos temų buvo futbolas. „Ar jūs visi sirgsite už Angliją?“ – kreipdamasis į minią paklausė Harry ir nuėjo, toliau kalbėdamasis šia tema su universiteto studentais.

Kiek anksčiau Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė susitiko su Airijos prezidentu Michaelu D. Higginsu jo oficialioje rezidencijoje. Žurnalisto paklaustas, ar „futbolas sugrįš namo“ Anglijos komandai laimėjus pasaulio futbolo čempionatą, Harry šypsodamasis atsakė: „Neabejotinai.“ Jo žodžiai sukėlė aplinkiniams juoką.

Princas Harry su žmona taip pat lankėsi Krouk parko stadione – gėlų sporto citadelėje, kurioje 1920 metais britų kariai per Kruvinojo sekmadienio žudynes nušovė 14 civilių. Harry minėjo, kad tai jam bus proga apmąstyti sudėtingus Didžiosios Britanijos ir Airijos istorijos tarpsnius.