Vietoj užkandžių siūlo apsakymus
Nors ne­ma­žai žmo­nių skun­džia­si, kad dėl so­cia­li­nės ži­niask­lai­dos įsi­ga­lė­ji­mo smar­kiai nu­ken­tė­jo skai­ty­mo me­nas, tik ne­dau­ge­lis ko nors im­asi, kad tai pa­keis­tų. Gre­nob­lio mies­te įsi­kū­ru­si bend­ro­vė „Short Edi­tion“ – iš­im­tis. 2011 me­tais vie­šo­sio­se erd­vė­se ji ėmė sta­ty­ti au­to­ma­tus, ku­rie spaus­di­na ap­sa­ky­mus ir ki­tus trum­pos apim­ties kū­ri­nius. Da­bar šios ma­ši­nos at­ke­lia­vo ir į Ame­ri­ką.

„Apsakymų dalytuvais“ (Short Story Dispensers) prietaisų sumanytojai – vienas iš „Short Edition“ įkūrėjų Christophe'as Sibieude'as ir Grenoblio miesto meras Ericas Piolle'as, kuris sutiko finansuoti pirmuosius 8 prototipus. Jie tikėjosi, kad lūkuriuojantys ar kur nors keliaujantys asmenys verčiau nuspręs skaityti trumpas istorijas, negu leisti laiką žiūrėdami žinutes feisbuke ar tviteryje.

Pirmasis toks automatas buvo pastatytas Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste.

„Ši mintis mums kilo stovint prieš šokolado batonėlius ir gėrimus pardavinėjantį automatą, – žurnalistams pasakojo Ch. Sibieude'as. – Sau pasakėme, kad tą patį galėtume padaryti su geros kokybės populiaria literatūra, kuri padėtų užpildyti šias neproduktyvias akimirkas.“

Apsakymus ir kitus trumpus kūrinius gali pasirinkti pagal tai, kiek laiko gali skirti jiems skaityti: vieną, tris ar penkias minutes. Jie yra spausdinami ant ilgo, kasos čekį primenančio lapo, kuris yra ekologiškas ir be bisfenolio A.

Remiantis naujienų tinklalapiu „The Verge“, automatas gali pasiūlyti 13 mln. apsakymų, sukurtų 6800 rašytojų, tarp kurių tokie autoriai kaip Williamas Shakespeare'as ir Virginia Woolf.

Apsakymus gali pasirinkti pagal tai, kiek laiko gali skirti jiems skaityti: vieną, tris ar penkias minutes.Short Edition nuotrauka

Po pirmojo automato debiuto Paryžiaus oro uoste dabar viešosiose erdvėse jų yra apie 150, daugiausia Prancūzijoje. Tačiau pamažu jie skverbiasi ir į Jungtines Valstijas.

Kino legendai Franciui Fordui Coppolai taip patiko ši mintis, jog jis ne tik investavo į bendrovę, bet ir pirmąjį automatą įrengė savo kavinėje „Cafe Zoetrope“ San Fransisko mieste, Kalifornijoje.

Skaičiuojama, kad šiuo metu JAV yra apie 20 šių automatų.