Viename Vokietijos mieste eismą reguliuoja Karlas Marxas
Nors be­ne žy­miau­sias vi­sų lai­kų fi­lo­so­fas Kar­las Mar­xas bu­vo iš­trem­tas iš Vo­kie­ti­jos, tuo­me­tės Prū­si­jos, ir mi­rė Ang­li­jo­je, „Ka­pi­ta­lo“ au­to­rius sa­vo gim­ta­ja­me Try­ro mies­te iš­lie­ka itin mėgs­ta­ma is­to­ri­nė fi­gū­ra. O nuo šiol mies­to cen­tre jis puoš švie­so­fo­ro lem­pu­tes.

Minint 200-ąsias filosofo gimimo metines, gimtasis K. Marxo miestas jam dedikavo vieną iš savo šviesoforų.

K. Marxas gimė Vakarų Vokietijos Tryro mieste 1818 metų gegužės 5 dieną ir jame praleido savo pirmuosius 17 metų.

Naujasis šviesoforas pradėjo veikti šios savaitės pradžioje. Filosofą vaizduojantys paveiksliukai papuošė tiek raudonai, tiek ir žaliai šviečiančias šviesoforo lemputes.

„Tryras K. Marxui rodo savo spalvas“, – pristatydamas šviesoforą teigė miesto meras Wolframas Leibe.

Per ateinančias kelias savaites netoli K. Marxo vaikystės namų ir jam skirto muziejaus išdygs kitas šviesoforas.

Filosofo gimimo metinių minėjimas praeitais metais sukėlė nemenką kontroversiją Tryre, kai miesto taryba nusprendė, jog priims Kinijos vyriausybės dovaną – bronzinę K. Marxo skulptūrą. Ji mieste bus pastatyta šių metų gegužės mėnesį.