Viena iš 16 trln. tikimybių: prancūzas antrąkart loterijoje laimėjo milijoną eurų
Vie­nas pra­ncū­zas per pa­sta­ruo­sius pu­san­trų me­tų to­je pa­čio­je lo­te­ri­jo­je an­trą kar­tą lai­mė­jo mi­li­jo­ną eu­rų, nors to­kia ti­ki­my­bė, pa­sak ma­te­ma­ti­kų, yra vie­na iš maž­daug 16 tri­li­jo­nų, tre­čia­die­nį pra­ne­šė ži­niask­lai­da.

Laikraštis „Le Parisien“ rašė, kad žaidėjas, kurio vardas neskelbiamas, yra iš šalies rytuose esančio aukštutinės Savojos regiono. Loterijoje „My Million“ jis išlošė 2016 metų lapkričio 11-ąją ir šių metų gegužės 18-ąją.

Ši loterija yra susijusi su „Euro Millions“, dukart per savaitę rengiama 12-oje Europos valstybių. Didžiuliai „Euro Millions“ „aukso puodai“ kartais viršija 100 mln. eurų.

Prancūzai, perkantys „Euro Millions“ bilietą, automatiškai įtraukiami į „My Million“ lošimą, kurio pagrindinis prizas yra mažesnis, 1 mln. eurų.

Kitaip negu „Euro Millions“ atveju, žaidėjai negali pasirinkti skaičių „My Million“ biliete – jie atsitiktinai sugeneruojami.

„Le Parisien“ citavo matematikus, sakiusius, kad tikimybė laimėti „My Million“ yra viena iš maždaug 19 milijonų, o laimėti „Euro Millions“ – viena iš 140 milijonų.

Minimo prancūzo sėkmė atkartoja australo, kuris praėjusį mėnesį per savaitę du kartus laimėjo vietos loterijoje, istoriją.

Penktą dešimtį metų einantis žaidėjas, kurio pavardė neskelbiama, yra iš Bondajaus priemiesčio ir iš pradžių laimėjo 1 020 487 Australijos dolerius (665,5 tūkst. eurų), o po penkių dienų – dar 1 457 834 Australijos dolerius (950,7 tūkst. eurų).