Vėjas nuvertė 6 tonų svorio statulą
Vie­no­je daug tu­ris­tų pri­trau­kian­čio­je Ki­ni­jos ry­ti­nės Šan­don­go pro­vin­ci­jos vie­to­vė­je smar­kus vė­jas penk­ta­die­nį nu­ver­tė di­džiu­lę sta­tu­lą, vaiz­duo­jan­čią pir­mą­jį Ki­ni­jos im­pe­ra­to­rių Qin Shi Huan­gą.

Vėjas nuvertė nuo pjedestalo 19 metrų aukščio monarcho bronzinį atvaizdą, o statulos galva nuo smūgio tiesiog susiplojo. Per incidentą niekas nenukentėjo.

Qin Shi Huangas buvo nuo 221 iki 206 metų prieš mūsų erą gyvavusios Činų dinastijos įkūrėjas. Jam pirmajam pavyko suvienyti kariaujančias Kinijos karalystes. Be to, jo valdymo metais buvo pradėta statyti Didžioji kinų siena, o jo kapas yra garsus dėl ten atrastos terakotinės armijos.

Pakelti apie šešias tonas sveriančios statulos nedelsdami atvažiavo kranai.

Paminklas 2005 metais buvo pastatytas siekiant pritraukti lankytojų į vieną iš regione esančių kurortų.