Vaidijasi dėl skulptūros
Šį ru­de­nį per me­no fes­ti­va­lį „art­Ri­ga“ pla­nuo­ja­ma reng­ti auk­cio­ną ir par­duo­ti Jūr­ma­los sim­bo­lį – gar­sią­ją bron­zi­nio vėž­lio skulp­tū­rą. Apie tai ra­šo Lat­vi­jos nau­jie­nų agen­tū­ra LE­TA.

Vėžliuko autoriaus Janio Bardos žmona Aivija skundėsi, kad savivaldybė per 20 metų taip ir nesugebėjo sumokėti visos sumos už šį kūrinį. Moters teigimu, skulptūra yra šeimos nuosavybė, nes niekas už ją neatsiskaitė. 8 tūkst. latų anuomet buvo pervesta į asmeninę menininkus kuruojančio pareigūno banko sąskaitą. Šis žadėjo perduoti pinigus skulptūros autoriui, tačiau bankas bankrutavo ir viskas dingo.

Jūrmalos miesto tarybos atstovai tvirtina, jog A. Barda nėra nei skulptūros autorė, nei jos savininkė. Todėl pareigūnai planuojamą aukcioną laiko neteisėtu. Jie taip pat sako, kad moteris neturi pagrindo kalbėti apie kažin kokias skolas, mat archyvuose yra visa tai įrodantys dokumentai, įskaitant skulptūros užsakymo ir pinigų išmokėjimo aktus.

Skulptūra Jūrmaloje iškilo 1995 metais. Ji simbolizuoja ilgaamžiškumą.