Vagys išnešė seifą su strėlių nuodais
Ny­der­lan­dų po­li­ci­ja ieš­ko įsi­lau­žė­lių, pa­vo­gu­sių iš vie­no mu­zie­jaus sei­fą, ku­ria­me bu­vo lai­ko­mi la­bai pa­vo­jin­gi nuo­dai. Jais Pie­tų Ame­ri­kos gen­čių me­džio­to­jai su­tep­da­vo sa­vo strė­lių ant­ga­lius.

Praėjusią savaitę vagys įsilaužė į Nacionalinio mokslo ir medicinos muziejaus, esančio rytiniame Leideno mieste, pagalbines patalpas ir pagrobė šaldytuvo dydžio seifą, kuriame buvo senas indas minėtų nuodų bei nedidelė suma pinigų.

„Pietų Amerikoje medžiotojai tepdavo kurare strėlių antgalius, – pasakojo muziejaus direktorius Amito Haarhuisas. – Neseniai mūsų kolekcijai buvo pasiūlyta šių nuodų, tačiau nusprendėme, kad nenorime jų. Todėl padėjome į seifą ir planavome saugiai sunaikinti.“

Nuodai išgaunami iš Strychnos toxifera žievės.wikimedia.org nuotrauka

Pasak muziejaus vadovo, nuodai yra gerokai padžiūvę ir primena juodą cukraus gabalėlį. Medžiaga laikyta senoviniame stikliniame inde su raudonu dangteliu. Ant jo yra užrašas „Curare“.

Kurarė dažniausiai gaminama iš činčiberų genties augalų Strychnos toxifera žievės. Gyvūnas, kuriam pataiko užnuodyta strėlė, tampa vangus ir uždūsta. Tačiau jo mėsa išlieka tinkama valgyti.

Policija perspėjo, kad medžiaga labai toksiška. Radusieji raginami jos neliesti ir pranešti pareigūnams.