Uzbekai spaudžiami užsiauginti maisto
Uz­be­kis­ta­no vy­riau­sy­bė ne­se­niai pers­pė­jo sa­vo pi­lie­čius veiks­min­giau nau­do­tis že­mės skly­pais, ki­taip teks mo­kė­ti di­des­nį mo­kes­tį.

Pareigūnai du kartus per metus tikrins, kaip žmonės ūkininkauja: ar stato šiltnamius, ar augina ką nors, ar laiko gyvulių. Jei nustatys, jog sklypas naudojamas visiškai neveiksmingai, bus trigubinamas žemės mokestis.

Tokia tvarka įvedama prezidentui Šavkatui Mirzijojevui sunerimus, kad vis mažiau gyventojų augina daržus. Žmonės bulves ir pieną dažniau perka parduotuvėje, o ne gamina patys. „Akivaizdu, kad uzbekai šalinasi sunkių darbų“, – priekaištavo vadovas.

Pats prezidentas, atėjęs į valdžią 2016-ųjų gruodį, nevengia žemės ūkio darbų. Kaip rašo portalas eltuz.com, jis augina 110 vištų ir siunčia kiaušinius į savo gimtąjį kaimą. Ten maino juos į mėsą ir jogurtą.

Uzbekistano lyderis atviravo, kad kiekvieną savaitgalį kartu su vaikais valo vištidę. „Net jei tu prezidentas, nereiškia, jog esi kitoks. Turi dirbti kasdien“, – teigė Š. Mirzijojevas.