Už sunaikintus grafičius – milijoninė kompensacija
Niu­jor­ko tei­sė­jas sky­rė 6,7 mln. do­le­rių (5,46 mln. eu­rų) kom­pen­sa­ci­ją gra­fi­čių kū­rė­jams, ku­rių dar­bai bu­vo su­nai­kin­ti nu­grio­vus pa­sta­tus skly­pe, sie­kiant ja­me pa­sta­ty­ti pra­ban­gius dau­gia­bu­čius.

Federalinis teisėjas Fredericas Blockas pirmadienį pažymėjo, kad nugriautų sandėlių savininkas neparodė jokio apgailestavimo.

Bylą sklypo „5Pointz“ Kvinse savininkui iškėlė 21 grafičių kūrėjas. Jų kūriniai pastatų savininko paliepimu vieną 2013 metų naktį netikėtai buvo uždažyti, o po metų pastatai nugriauti.

Teismo sprendimas buvo paskelbtas po praeitų metų lapkritį tris savaites vykusio proceso.

Teisėjas sakė, kad nebūtų nustatęs tokios didelės kompensacijos, jeigu savininkas būtų palaukęs savo leidimų ir sunaikinęs meno kūrinius 10 mėnesių vėliau. F. Blockas taip pat teisėjavo ir per 2013 metų teismo procesą. Tada jis įspėjo menininkus, kad jie turi laikytis privačią nuosavybę ginančio įstatymo: „Pastatas, deja, bus nugriautas.“

„5Pointz“ buvo tarptautinė grafičių meka nuo praeito amžiaus dešimto dešimtmečio, nes pagal ankstesnį susitarimą gatvės menininkai galėjo legaliai paišyti ant didžiulio pastato fasado. Kartais menininkams taip pat buvo leidžiama nebrangiai gyventi ir dirbti pastato viduje. „5Pointz“ buvo turistų iš viso pasaulio traukos objektas.

Daugelis menininkų, taip pat ir bene garsiausias grafičių kūrėjas pasaulyje Banksy, prašė išsaugoti pastatą su jo neįkainojamais darbais, tačiau teisėjas leido pastatą nugriauti.