Ukraina purtys liaudies mediciną
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja pa­keis­ti dau­gy­bę me­tų eg­zis­ta­vu­sį įsta­ty­mą, ku­ris lei­džia iš­da­vi­nė­ti liau­dies me­di­ci­nos at­sto­vams spe­cia­lius lei­di­mus.

Kaip skelbia ukrainiečių portalas „Vesti“, sveikatos apsaugos viceministras Aleksandras Linčevskis patvirtina, kad gydymosi pagal liaudies medicinos metodus mados priežastis – labai mažas pasitikėjimas Ukrainos gydytojais.

Pasak jo, pacientų pasitikėjimą oficialia medicina galima pagerinti stiprinant medicininės priežiūros kokybę. A. Linčevskis tikina, kad nors nėra atsakymo, kas yra liaudies medicina, jog vadinamieji „liaudies gydymo metodai“ nėra medicina ar mokslas, įstatymas leidžia praktikuoti gyduoliams, šamanams ir kt.

Beje, einanti ministro pareigas Ulana Suprun savo „Facebook“ puslapyje rašė, kad 69 proc. ukrainiečių užsiima savigyda dėl lėšų stygiaus. Jos manymu, būtina ne tik neduoti sertifikatų gyduoliams, bet ir Ukrainoje uždrausti liaudies ir alternatyvios medicinos reklamą.