Turkmėnijoje uždrausta daugpatystė
Turk­mė­ni­jo­je šių me­tų rug­sė­jo 1 die­ną įsi­ga­lios daug­pa­tys­tę drau­džian­ti tei­si­nė nor­ma.

Atitinkamą įstatymą dėl Šeimos kodekso pakeitimų ir papildymų pasirašė šalies prezidentas Gurbanguly Berdymuchamedovas. Antradienį dokumentas buvo publikuotas laikraštyje „Neitralnyj Turkmenistan“.

Priimtu įstatymu į Šeimos kodekso 7 straipsnį, kuriame sakoma, jog šeiminiai reikalai šalyje reglamentuojami civiliniais teisės aktais, įtraukiama nuostata, kad „Turkmėnijoje daugpatystė neleidžiama“.

Pataisoje patikslinama, kad „daugpatystė suprantama kaip gyvenimas su dviem ar keliomis moterimis vienu metu, drauge vedant bendrą ūkį“.

Pažymima, kad įstatymas įsigalios 2018 metų rugsėjo 1 dieną.

Turkmėnijoje dauguma gyventojų išpažįsta islamą, pagal kurį vyrai gali turėti iki keturių žmonų. Tuo pačiu metu Baudžiamajame kodekse numatyta baudžiamoji atsakomybė už daugpatystę ir pataisos darbų iki dvejų metų bausmė arba didelė piniginė bauda.