Turės atlyginti mamai už auginimą
Tai­va­no Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (AT) an­tra­die­nį įpa­rei­go­jo vie­ną sto­ma­to­lo­gą su­mo­kė­ti sa­vo ma­mai apie 22,3 mln. Tai­va­no do­le­rių (per 618 tūkst. eu­rų) kaip kom­pen­sa­ci­ją už iš­lai­das, ku­rių ji pa­ty­rė au­gin­da­ma sū­nų.

Aukščiausiasis Teismas paliko galioti ankstesnį sprendimą, kad 41 metų vyriškis pavarde Chu privalo laikytis prieš 20 metų su motina sudarytos sutarties.

Ieškovė pavarde Lo 1990 metais išsiskyrė su vyru ir pati užaugino du sūnus. Sunerimusi, kad senatvėje ja niekas nepasirūpins, Lo pasirašė globos sutartis su savo atžalomis, kai jiems sukako 20 metų. Moters sūnūs įsipareigojo atiduoti jai 60 proc. savo pajamų.

Kai sūnūs susirado merginas ir pradėjo ignoruoti motiną, Lo kreipėsi į teismą. Galiausiai vyresnysis sūnus jai sumokėjo 5 mln. Taivano dolerių (173 300 eurų). O jaunėlis tvirtino, jog sutartis pažeidė „geruosius papročius“, kad vaiko auginimas neturėtų būti matuojamas finansiškai, ir pats padavė motiną į teismą.

Lo apskundė visus žemesnės instancijos teismų sprendimus, priimtus jos sūnaus naudai, tad byla pasiekė Aukščiausiąjį Teismą.

Taivano AT nusprendė, kad minėtas susitarimas yra galiojantis, nes Chu buvo pilnametis, kai jį pasirašė. Be to, teismo teigimu, stomatologu dirbantis vyriškis turi galimybių grąžinti savo motinai pinigus.

Taivane daugėja artimųjų apleistų ir skriaudžiamų senyvų žmonių, todėl raginama priimti įstatymą, pagal kurį suaugusiems vaikams už nesirūpinimą tėvais grėstų laisvės atėmimo bausmė.