Tūkstančiai žmonių dalyvavo spalvingose apeigose
Ma­lai­zi­jo­je tre­čia­die­nį vy­ko kas­me­ti­nis hin­duis­tų fes­ti­va­lis – Tai­pu­sa­mas. Jis žy­mi die­ną, kai dei­vė Par­va­tė da­vė sa­vo sū­nui Mu­ru­ga­nui ie­tį, ku­ria jis įvei­kė de­mo­ną Su­ru­pad­ma­ną.

Tūkstančiai tikinčiųjų anksti rytą plūdo į Batu urvus. Tai tamilams hinduistams itin svarbi sakralinė vieta netoli Kvala Lumpūro. Jie basi kopė 272 laiptelius iki šventyklos kalvos viršūnėje. Minėti laiptai veda pro 42,7 m aukščio Murugano statulą. Tai aukščiausias dievybės atvaizdas pasaulyje.

Daugelis nešė dovanas, įskaitant pieno puodynes ir kokoso riešutus, kurie sudaužomi aukojant. Kai kas gabeno dideles platformas, išpuoštas hinduistų dievų atvaizdais. Kiti, demonstruodami pamaldumą ir valią, buvo persismeigę veidus trišakiais ir virbais arba kabojo ant kablių, pervertų per odą.

Taipusamas minimas per pirmąją tajaus mėnesio pilnatį pagal tamilų kalendorių – paprastai sausį arba vasarį. Prieš šią šventę daugelis tikinčiųjų kelias savaites kiekvieną dieną uoliai meldžiasi, susilaiko nuo lytinių santykių ir laikosi pasninko.

Malaizijoje, turinčioje apie 31 mln. gyventojų, dauguma yra musulmonai, bet taip pat gausu ir hinduistų. Šie yra darbininkų, kuriuos britai atgabeno iš tamilų gyvenamų sričių Pietryčių Indijoje į savo buvusią koloniją Malaizijoje, palikuonys.

Karo dievas Muruganas ypač gerbiamas Pietų Indijoje ir tamilų bendruomenėse Pietryčių Azijoje, todėl įspūdingos Taipusamo ceremonijos taip pat vyksta Indijoje ir Singapūre.