Tokijuje skleidžiasi sakuros
Ja­po­ni­jos sos­ti­nė­je ofi­cia­liai pra­si­dė­jo pa­va­sa­ris. Čia prieš ke­le­tą die­nų iš­sisk­lei­dė pir­mi sa­ku­rų žie­dai. Šiuo įvy­kiu pra­si­de­da dvi sa­vai­tes trun­kan­tis lai­ko­tar­pis, per ku­rį To­ki­jo par­kai, šven­tyk­lų kie­mai, mo­kyk­los, gat­vės nu­si­da­žo raus­vai ir bal­tai.

Atskirose šalies vietovėse sakurų žydėjimas oficialiai paskelbiamas, kai pražysta keli stebimo medžio žiedai. Jais pirmi pradeda džiaugtis pietinės Kiūšiū salos gyventojai. Vėliausiai sakuros sukrauna žiedus šiauriausioje Hokaido saloje. Taigi šiuo nuostabiu reginiu galima mėgautis šalyje iki gegužės.

Japonijos meteorologijos agentūra stebi sakuras nuo 1953 metų, tačiau moksliškai nustatyti, kada jos pražys, vis dar sunku. Smarkios liūtys gali pažeisti trapius žiedus, o dėl užslinkusių šaltų orų medeliai kartais ima žydėti vėliau.

Šiomis dienomis Tokijo parkai virsta didžiulėmis iškylų gamtoje aikštelėmis. Po rožiniais žiedais pasipuošusių sakurų šakomis draugai, šeimos, bendradarbiai tiesia plastikinius patiesalus ir grožisi medeliais.

Vietos kompanijos irgi neatsilieka nuo tendencijų – gamina įvairias prekes, susijusias su sakuromis, pradedant rožinėmis alaus skardinėmis, baigiant žiedų formos saldainiais. Japonijos kultūroje labai vertinami šie tobuli, bet lepūs žiedai, kurių trumpalaikiškumas (jie žydi vos savaitę) tarsi primena, koks trapus yra mūsų gyvenimas.