Tėvai nustebę: lietuviškoje mokykloje – rusiški medaliai
Edu­ka­ci­niuo­se kon­kur­suo­se „O­lym­pis“ pra­ėju­sį ru­de­nį da­ly­va­vę Vi­tės pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai šią sa­vai­tę su­lau­kė dip­lo­mų ir žais­min­gų me­da­lių. Ir mo­ky­to­jus, ir vai­kus nu­ste­bi­no tai, kad už­ra­šas ant me­da­lio – ru­sų kal­ba.

„Neblogas akibrokštas pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį“, – stebėjosi medalio nuotrauka su „Vakarų ekspreso“ žurnalistais pasidalijusi vienos pradinukės mama.

„Vakar vaikams buvo atvežti diplomai ir štai tokie medaliai, kur žodis „Olympis“ užrašytas kirilica o ne lotyniškomis raidėmis. Mažų mažiausiai keista“, – stebėjosi moteris.

Moteris pasakojo, kad jos dukra praėjusį rudenį dalyvavo keturiuose įvairių dalykų „Olympis“ konkursuose ir tikrai nė vienas iš jų nebuvo rusų kalbos konkursas.

„Vakar vaikams buvo atvežti diplomai ir štai tokie medaliai, kur žodis „Olympis“ užrašytas kirilica o ne lotyniškomis raidėmis. Mažų mažiausiai keista“, – stebėjosi moteris.

Jos dukra namo parsinešė du tokius medalius.

Edukacinių konkursų „Olympis“ organizatoriaus UAB „Advertis“ vadovas Aleksejus Rosovas paaiškino, kad tiesiog įvyko žmogiška klaida ir į lietuvišką mokyklą netyčia buvo pristatyti medaliai, skirti Rusijoje esančioms švietimo įstaigoms.

„Kadangi mes organizuojame konkursus ir Rusijoje, užsakome ir lietuviškų, ir rusiškų medalių. Tad, matyt, įvyko klaida, buvo supainiotos pakuotės. Labai atsiprašome“, – apgailestavo A. Rosovas.

Iš viso Lietuvoje išdalijome 5 000 medalių, tad preliminariai skaičiuojame, kad maždaug šimtas jų galėjo būti rusiški.

Jis nustebo, kad uostamiesčio Vitės progimnazijos atstovai dėl šios klaidos į juos dar nesikreipė, tačiau panašaus skundo A. Rosovas sakė sulaukęs iš kitos Lietuvoje esančios mokyklos. Buvo skundžiamasi, kad dešimt iš atsiųstų dvylikos medalių taip pat skirti Rusijos rinkai.

„Iš viso Lietuvoje išdalijome 5 000 medalių, tad preliminariai skaičiuojame, kad maždaug šimtas jų galėjo būti rusiški. Būtinai susisieksime su Vitės progimnazija ir atsiųsime jiems naują partiją lietuviškų medalių“, – žadėjo A. Rosovas.

Kadangi medaliai gaminami Kinijoje, jis neatmetė versijos, kad užrašus galėję supainioti ir gamintojai. Tad bendrovei gali tekti ardyti visas gautas pakuotes ir nuodugniai patikrinti, ar visi užrašai ant medalių užrašyti teisingais rašmenimis.