Tau 29-eri ir vis dar gyveni su tėvais?
Ar ži­nai, kad su tė­vais gy­ve­na trys ket­vir­ta­da­liai 25–29 me­tų kroa­tų (74,5 proc.), bet tik 4,5 proc. da­nų? O kiek su tė­vais gy­ve­na to­kio am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų?

Kaip rodo „Eurostat“ 2016 metų statistika, su tėvais gyvena 39,8 proc. tokio amžiaus Lietuvos gyventojų.

Palyginimui, Europos Sąjungos vidurkis yra 38,6 proc. Visgi reikia pripažinti, kad ES šalyse šis procentas labai svyruoja.

Latvijoje su tėvais gyvena 45,9 proc. tokio amžiaus jaunuolių, Italijoje – 66,1 proc., o Švedijoje – tik 8,9 proc.