Šveicarijoje sustabdytas švedų autobusas ant kurio stogo buvo net 1,6 t sniego
Švei­ca­ri­jos po­li­ci­ja šeš­ta­die­nį ga­vo pra­ne­ši­mą, kad greit­ke­ly­je pa­ste­bė­tas au­to­bu­sas su itin di­de­liu kie­kiu snie­go ant sto­go. Par­ei­gū­nai au­to­bu­są iš Šve­di­jos su­si­ra­do gre­ta En­zin­ge­no ir su­stab­dė, pa­si­ro­do, jog snie­go sto­ris ant sto­go sie­kė dau­giau kaip 40 cm, o bend­ras jo svo­ris ga­lė­jo siek­ti 1,6 t, ra­šo­ma us­news.com. 

Vairuotojui liepta nusivalyti stogą, nes toks kiekis sniego kelia grėsmę kitiems eismo dalyviams.

Pareigūnai išplatino pranešimą ragindami visus sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojus nusivalyti sniegą ir ledą nuo savo vairuojamų transporto piemonių, nes kelyje nulėkę suledėjusio sniego gabalai gali išprovokuoti dideles eismo nelaimes.

O ar jūsų automobilio stogas švarus?

Štai, pavyzdys kuo gali baigtis kelionė niekuo dėtam vairuotojui, kai vilkiko stogas nebuvo nuvalytas.

...