Svazilandas tapo Esvatiniu
Ma­žy­tė Af­ri­kos vals­ty­bė Sva­zi­lan­das kei­čia sa­vo pa­va­di­ni­mą. Ka­ra­lius Mswa­ti III šią ži­nią pa­skel­bė per vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bės 50-ųjų me­ti­nių ir sa­vo 50-ojo gim­ta­die­nio iš­kil­mes.

Kadangi Svazilando Karalystė yra absoliutinė monarchija, jokių papildomų debatų dėl šio sprendimo nebus. Monarchas pabrėžė, kad daugelis Afrikos valstybių skelbdamos nepriklausomybę „susigrąžino savo senuosius, vietinius pavadinimus“. „Nuo šiandienos nebebūsime vadinami Svazilandu“, – pridūrė jis.

Nuo šiol Karalystė turės savo istorinį pavadinimą – Esvatinis (eSwatini). Karalius anksčiau jį ne kartą yra pavartojęs per parlamento sesijų atidarymus ir kitus renginius.

Kadangi Svazilando ir Šveicarijos (Switzerland) pavadinimai pildant elektroninius dokumentus neretai būdavo painiojami, kai kurie šveicarai socialiniuose tinkluose rašė, kad karaliaus Mswati sprendimas jiems suteikė palengvėjimą.

Svazilandas, kitaip negu kai kurios šalys, nepakeitė pavadinimo 1968 metais, kai tapo nepriklausomas nuo Didžiosios Britanijos. Iki tol šis kraštas ilgiau kaip 60 metų buvo britų protektoratas.

Paskelbusi nepriklausomybę Rodezija tapo Zimbabve, Njasalandas – Malaviu, o Bečuanalandas – Botsvana.

Svazilande politinėms partijoms draudžiama dalyvauti rinkimuose. Kandidatai į parlamentą turi būti patvirtinti karaliui ištikimų bendruomenių vadų. Karalystė turi apie 1,3 mln. gyventojų ir smarkiai kenčia nuo ŽIV – virusu užsikrėtę 27 proc. suaugusiųjų. Tai blogiausias rodiklis pasaulyje.

Kol kas neaišku, kiek šis žingsnis kainuos priėjimo prie jūros neturinčiai Afrikos valstybei. Pakeitus šalies pavadinimą gali tekti perrašyti Konstituciją, taip pat pakoreguoti Svazilando karališkosios policijos, Svazilando gynybos pajėgų ir Svazilando universiteto pavadinimus.