Striptizas per laidotuves
Ki­ni­jos val­džia ko­vo­ja su kai­muo­se pa­pli­tu­sia tra­di­ci­ja per lai­do­tu­ves reng­ti strip­ti­zo pa­si­ro­dy­mus, ku­rie įaud­ri­na ge­dė­to­jus.

Kultūros ministerija įsteigė karštąsias telefono linijas Henano, Anhujaus, Džiangsi ir Hebėjaus provincijose, kad gyventojai galėtų apie tai pranešti. Už pranešimą jiems siūlomas piniginis atlygis. Kinijos valdžia mano, kad tokie pasirodymai teršia atmosferą visuomenėje ir ją tvirkina.

Samdyti striptizo šokėjas per laidotuves imta nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio. Šis paprotys išsirutuliojo iš tradicijos kviestis į laidotuves artistus, operos dainininkus.

Pekinas 2015 metais uždraudė striptizo pasirodymus per laidotuves po incidentų Hebėjuje ir Džiangsi, kai atlikėjos skatino gedinčius vyrus apsinuoginti scenoje. 2006 metais Džiangsi buvo sulaikyti 5 asmenys, per valstiečio laidotuves organizavę striptizą, kurį parodė valstybinė televizija. Organizatoriai baudžiami iki 15 parų arešto ir didelėmis baudomis.

Vis dėlto kai kurios bendruomenės Kinijoje tiki, kad daug žmonių, atėjusių pagerbti mirusiojo, neša sėkmę, ir toliau samdo striptizo šokėjas. Erotiniai pasirodymai taip pat siejami su vaisingumu. Kultūros antropologai sako, jog erotinis vaidinimas per laidotuves yra tiesiog kultūrinis atavizmas.

Vienas laidotuvių gedėtojas pasakojo: „Iš pradžių jos aistringai šoko, o tada vieną po kito nusimetė drabužius. Didelis ekranas už jų rodė mirusiojo nuotrauką ir elegiškas eiles šonuose.“ Per laidotuves kaimuose būdinga, kad stebėdami striptizo pasirodymą susirinkusieji kvatoja, švilpia, ploja ir keikiasi. Ten pat būna ir vaikų.