Streikas dėl sugedusios televizijos
Vie­no Ar­gen­ti­nos ka­lė­ji­mo ka­li­niai pa­skel­bė ba­do strei­ką. Taip jie sie­kia pri­vers­ti par­ei­gū­nus su­tai­sy­ti ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos sis­te­mą, kad ga­lė­tų žiū­rė­ti ne­tru­kus pra­si­dė­sian­tį pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą.

„Kabelinė televizija yra būtina teisė visiems, iš kurių yra atimta laisvė, – pareiškė devyni kaliniai iš Puerto Madrino kalėjimo, esančio apie 1 300 km į pietus nuo Buenos Airių. – Ji neveikia jau tris dienas. Nusprendėme nevalgyti jokio maisto, kol problema nebus išspręsta.“

Kaliniai taip pat padavė ieškinį dėl pažeistų teisių. Pranešama, kad bendrojoje kalėjimo erdvėje esanti kabelinė sistema neseniai sugedo, tačiau iki šiol nebuvo pataisyta.

Šeštadienį vyks pirmosios Argentinos futbolo rinktinės rungtynės Maskvoje. Argentiniečiai susirungs su islandais. Rusijoje šiemet vykstantis pasaulio futbolo čempionatas prasideda ketvirtadienį. Čempionatą atidarys Rusijos ir Saudo Arabijos komandų varžybos.