Šokas Prancūzijos muziejuje – pusė kolekcijos yra klastotės
Ta­py­to­jui Etien­ne'ui Ter­ru­sui de­di­kuo­to mu­zie­jaus va­do­vai iš­siaiš­ki­no, kad dau­giau nei pu­sę ko­lek­ci­jos dar­bų, ku­rių au­to­rys­tė bu­vo pri­ski­ria­ma me­ni­nin­kui, iš tie­sų nu­ta­pė ki­tas dai­li­nin­kas.

E. Terruso muziejus įsikūręs tapytojo gimtajame Elno miestelyje, Pietų Prancūzijoje. Neseniai jis buvo restauruojamas, tad pasibaigus darbams įstaigos vadovybė nusamdė meno istoriką Ericą Forcadą, kad šis padėtų perkabinti paveikslų kolekciją. Vykdydamas užduotį E. Forcada išsiaiškino, jog E. Terrusas nėra 82 paveikslų – arba apie 60 proc. muziejaus turto – autorius.

Kaip laikraščiui „The Guardian“ pasakojo meno istorikas, jis beveik iškart pastebėjo, kad darbai – suklastoti. „Nuo vieno paveikslo nutryniau parašą vos palietęs jį balta pirštine“, – teigė meno žinovas.

E. Forcada informavo regiono kultūros ministrą ir sušaukė ekspertų grupę. Ši patvirtino jo įtarimus. Kai kuriuose paveiksluose pavaizduoti pastatai iškilo jau po E. Terruso mirties.

Vietos taryba 140 paveikslų ir akvarelių kolekciją muziejui surinko per kelis dešimtmečius. Meno ekspertų išvados šokiravo tiek Elno gyventojus, tiek miesto merą Yvesą Barniolą. „E. Terrusas yra puikus tapytojas. Jis – Elno bendruomenės dalis, mūsų menininkas, – „The Guardian“ aiškino miestelio meras. – Labai nemalonu, kad žmonės lankėsi muziejuje ir matė kolekciją, kurios didžioji dalis yra klastotė. Mūsų savivaldybei tai katastrofa.“

E. Terrusas gimė 1857 metais, o mirė 1922-aisiais metais Elne, nors didžiąją dalį gyvenimo praleido Rusijone ir Pirėnų apylinkėse. Jis buvo artimas tapytojo Henri Matisse'o draugas.

Savivaldybė padavė į teismą asmenis, kurie užsakė, nutapė ir pardavė suklastotus paveikslus. Miesto policija pradėjo tyrimą. Jis, pasak pareigūnų, greičiausiai palies ir kitus vietinius menininkus.

Iki skandalo už E. Terruso paveikslą buvo galima gauti apie 15 tūkst. eurų, o už piešinius ar akvarelę – maždaug 2 tūkst. eurų.