Smagiausios Vasario 16-osios šimtmečio iniciatyvos
Lie­tu­vos Res­pub­li­kai mi­nint šimt­me­tį aps­tu ori­gi­na­lių­ i­ni­cia­ty­vų, skir­tų pa­mi­nė­ti mo­der­nios vals­ty­bės ju­bi­lie­jui. Lie­tu­vos ­Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ros in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je kiek­vie­nas ga­li pa­si­da­lin­ti ­sa­vo šven­ti­niais su­ma­ny­mais.

https://www.lrp.lt/vasario16/lt/registracija ekrano nuotrauka

Antai Airijoje sumuštinius gaminantys lietuviai nutarė tą dieną savo darbinius kombinezonus padabinti Lietuvos vėliavos spalvomis, o Šiaulių gaisrininkai iš gaisrinės automobilių sudėliojo skaičių 100. Tiesa – jie ne vieninteliai tokie, Vilniaus „Volvo“ automobilių vairuotojai taip pat nutarė papuošę automobilius trispalvėmis nufotografuoti skaičių 100.

Iniciatyvas registruoti arba apžiūrėti galite čia: https://www.lrp.lt/vasario16/lt/