Siūloma 2019-uosius skelbti Juozo Naujalio metais
Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti 2019-uo­sius pa­skelb­ti Juo­zo Nau­ja­lio me­tais.

2019 m. balandžio 9 d. sukanka 150 metų nuo Juozo Naujalio, lietuvių kompozitoriaus, vargonininko, choro dirigento, pedagogo, pirmosios Lietuvos dainų šventės rengėjo ir dirigento, profesionaliosios lietuvių muzikos vieno iš pradininkų, gimimo, rašoma pranešime spaudai.

Dokumente pabrėžiamas išskirtinis Juozo Naujalio asmenybės ir jo darbų vaidmuo Lietuvos muzikoje, chorų sąjūdžio istorijoje, pedagogikoje, muzikinės spaudos leidyboje, taip pat Juozo Naujalio indėlis į tautinės savimonės (tautinio identiteto) formavimą, tautos žadinimą, patriotinių jausmų ugdymą jo kūryboje ir veikloje, išauginant vargonininkų, chorvedžių ir kompozitorių, muzikos pedagogų kartą.

Vyriausybei planuojama pasiūlyti sudaryti Juozo Naujalio metų komisiją, kuri iki 2018 m. spalio 1 d. parengtų Juozo Naujalio metų minėjimo programą, ir numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.

Pritarus šiam projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Švietimo ir mokslo komitete, papildomu – Kultūros komitete. Papildomai taip pat svarstys Valstybės istorinės atminties komisija. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 12 d.